BADANIA I CERTYFIKATY


Firma Harsco Metals Polska Sp. z o.o. jest producentem kruszyw drogowych o stale wysokiej jakości. Odbiorcami naszych kruszyw są największe firmy budownictwa drogowego i kubaturowego na terenie całego kraju.

Jakość kruszyw oferowanych przez firmę Harsco jest potwierdzona badaniami, przeprowadzonymi przez laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest oraz oceną ekologiczną Instytutu Gospodarki Odpadami, jak również jest weryfikowana w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 4.

Oferowane przez Harsco kruszywa są zgodne z obowiązującą normą europejską:
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym: PN-EN 13242+A1: 2010

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 
Harsco Metals&Minerals 2015
druk-cyfrowy.com.pl