Firma Harsco Metals Polska Sp. z o.o. jest częścią Harsco Environmental – światowego lidera w kwestii rozwoju praktyk i technologii łączących rozwój z ochroną środowiska w przemyśle hutniczym. Działamy w blisko 170 lokalizacjach w 30 krajach, starając się maksymalnie wykorzystać produkty uboczne, powstałe w procesie produkcji stali.

Harsco Environmental oferuje rozwiązania, dzięki którym można z odpadów odzyskać składniki, które mogą być wykorzystane ponownie, począwszy od recyklingu metali na produkcji biopaliw skończywszy. Pomagamy branży stalowniczej czerpać wartość dodaną z odpadów przy jednoczesnej redukcji destrukcyjnego wpływu produkcji na środowisko naturalne.

Firma wypracowała również szereg wyspecjalizowanych zastosowań dla żużla w przemyśle, budownictwie i rolnictwie od kruszywa drogowego po nawozy.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy, dostępnymi w zakładce KARIERA.

KRUSZYWA
NASZE PRODUKTY

Kruszywa drogowe produkowane przez firmę Harsco spełniają wymagania ekologiczne i jakościowe Polskiej Normy PN-EN 13242:2004+A1:2010. Charakteryzują się dużą wytrzymałością, wysoką mrozoodpornością i niską nasiąkliwością.

REALIZACJE
NASZE OBSZARY DZIAŁAŃ

Kruszywa produkowane przez firmę Harsco wykorzystywane są na terenie całego kraju przez ponad 500 firm, przede wszystkim do budowy dróg wszystkich kategorii, parkingów, linii kolejowych, nasypów, dróg gruntowych i leśnych.

CERTYFIKATY
DBAMY O JAKOŚĆ

Jakość kruszyw oferowanych przez firmę Harsco jest potwierdzona badaniami, przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium oraz oceną ekologiczną Instytutu Gospodarki Odpadami, jak również jest weryfikowana w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 4.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 
Harsco Metals&Minerals 2015
druk-cyfrowy.com.pl