BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA


W Harsco Environmental zdajemy sobie sprawę, że przemysł metalurgiczny jest pełen zagrożeń, wierzymy jednak, że posiadając odpowiedni sprzęt, system szkoleń oraz system zarządzania, zagrożenia te można odpowiednio kontrolować.

Nasze długoterminowe podejście do relacji z klientami jest oparte na przekonaniu, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a naszym celem jest być najbezpieczniejszym wykonawcą w branży.

W Harsco wierzymy, że:

arrow wszystkim urazom i chorobom zawodowym można zapobiec,

arrow każdy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo,

arrow wszelkie narażenia zawodowe można racjonalnie zabezpieczyć,

arrow bezpieczeństwo stanowi priorytet przed kosztami lub produkcją,

arrow zapobieganie urazom i wypadkom przyczynia się do sukcesu firmy.

 

BHP

Bezpieczni ludzie

Aby systemy zarządzania bezpieczeństwem mogły prawidłowo działać potrzeba ludzi przestrzegających zasad bezpieczeństwa, dlatego Harsco inwestuje w szkolenia dla wszystkich pracowników. Naszym celem jest, aby wszyscy pracownicy byli odpowiednio przygotowani do pracy, wyszkoleni i zaangażowani.

Nowi pracownicy poznają nasze zasady bezpieczeństwa w pierwszym dniu pracy w firmie. Wyjaśniamy im nasze główne zasady bezpieczeństwa oraz zachowania jakich od nich oczekujemy. Ponadto nowi pracownicy są zapoznawani z zagrożeniami obecnymi w ich nowym środowisku pracy jak również ze sposobami zarządzania tymi zagrożeniami jak np. segregacja pracowników pieszych od ruchu maszyn mobilnych, blokowanie sprzętu przed podjęciem prac obsługowych (procedury LOTO) jak również zasady bezpiecznej obsługi maszyn mobilnych.

Systemy bezpieczeństwa

Trzon naszego systemu bezpieczeństwa stanowią oceny ryzyka oraz instrukcje bezpiecznej pracy dla wszystkich naszych działań.

W Harsco wierzymy, że zarządzanie bezpieczeństwem pracy, ochroną środowiska naturalnego oraz jakością stanowi podstawę dobrego zarządzania. Mając to na uwadze Harsco Metals Polska wdrożyła zintegrowany system zarządzania spełniający wymogi norm ISO9001 (zarządzanie jakością), ISO14001 (zarządzanie ochroną środowiska) oraz OHSAS18001 (zarządzanie bezpieczeństwem pracy).

Bezpieczny sprzęt

Harsco jest liderem branży w kwestii standardów bezpieczeństwa sprzętu mobilnego. Nasze maszyny przeznaczone do pracy w warunkach gorących, które obejmują m. in. maszyny do załadunku i transportu gorącego żużla są wyposażone w wiele elementów mających na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Są to m.in. automatyczne systemy przeciwpożarowe, szyby pancerne, kaptury ewakuacyjne, trudnopalne płyny hydrauliczne.

Ponadto, nasi pracownicy są wyposażeni w trudnopalną odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej przeznaczone do stosowania w środowiskach gorących (np. trudnopalne hełmy ochronne).


OHSAS_18001_2007_PL   EN_ISO_14001_2004_PL   EN_ISO_9001_2008_PL 
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 
Harsco Metals&Minerals 2015
druk-cyfrowy.com.pl