HISTORIA FIRMY

Firma powstała w 1994 r. pod nazwą Alexander Mill Services International na bazie technologii i kapitału amerykańskiego. Podstawą działalności firmy było świadczenie usług serwisowych dla hutnictwa oraz produkcja kruszyw drogowych z żużli stalowniczych. Firma Alexander Mill Services International działała na terenie Polski, Rumunii, Portugalii oraz Grecji.

Swoją działalność zainicjowaliśmy w lipcu 1994 r. podpisaniem kontraktu z Hutą L.W. w Warszawie. W kolejnych latach pozyskaliśmy kolejnych dwóch kontrahentów tj. Hutę “Ostrowiec” i Hutę “Zawiercie”.

W 2007 roku firma Alexander Mill Services International stała się częścią Harsco Corporation i zmieniła nazwę na Harsco Metals Polska Sp. z o.o.

Firma Harsco Metals Polska Sp. z o.o. jest wiodącym producentem kruszywa drogowego z żużli stalowniczych oraz złomu wsadowego. Ponadto firma świadczy także specjalistyczne usługi serwisowe dla hut żelaza.

Aktualnie posiadamy swoje zakłady produkcyjne w Ostrowcu Świętokrzyskim (przy Hucie Celsa Ostrowiec) oraz Zawierciu (przy Hucie “CMC Poland”). Poza ewakuacją żużla z bieżącej produkcji stalowni zajmujemy się również przerobem hałd hutniczych i odlewniczych, które dotychczas stanowiły duży problem ekologiczno-urbanistyczny. W ten sposób przyczyniamy się do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego i ochrony zasobów kamienia naturalnego.

Harsco Metals Polska od początku działalności przestrzega wszelkich przepisów związanych z ochroną środowiska. Kruszywa drogowe produkowane przez firmę spełniają wymagania ekologiczne i jakościowe Polskiej Normy 13242:2004+A1:2010.

Rozwój firmy - kluczowi klienci:
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 
Harsco Metals&Minerals 2015
druk-cyfrowy.com.pl