KRUSZYWA


Firma Harsco Metals Polska oferuje klientom następujące gotowe frakcje ziarnowe zgodne z normą PN-EN 13242+A1: 2010

0/8; 0/10; 0/16; 0/31.5; 31,5/63; 0/63; 16/63; 40/90; 0/180; 63/250 mm
oraz inne wg życzenia odbiorcy.

 

Zalety kruszyw z żużli stalowniczych to przede wszystkim:

arrow duża wytrzymałość
arrow wysoka mrozoodporność
arrow niska ścieralność
arrow niska nasiąkliwość
arrow wysoka jakość
arrow konkurencyjna cena

 

Żużel stalowniczy ma strukturę kanciastą, chropowatą i komórkową, dzięki czemu idealnie nadaje się dla potrzeb drogownictwa. Cząsteczki żużla sczepiają się ze sobą i klinują, dając solidną podstawę w podbudowie drogowej.

Badania terenowe i laboratoryjne wykazały, że kruszywo z żużli stalowniczych jest wysoce odporne na zamarzanie i odwilż. Ponadto żużel charakteryzuje się całkowitym brakiem osiadania po posadowieniu, umożliwiając natychmiastowe nakładanie następnych warstw.

Ta wyjątkowa stabilność oraz wiele innych pozytywnych właściwości eliminuje możliwość powstawania “kolein”, a podbudowy są wytrzymałe i długowieczne oraz nie wymagają nakładów na ewentualne uzupełnianie ubytków.

 

Właściwości kruszywa z żużli stalowniczych w porównaniu do kruszyw naturalnych

 

Podstawowe parametry
fizyko-mechaniczne
Żużle stalownicze Kruszywa naturalne
Wartość Kategoria Wartość Kategoria
Mrozoodporność 0,2% – 0,7% F1-3 0,4% – 1,8% F1-6
F2-1
F4-1
Nasiąkliwość 0,4% – 0,5% WA242 0,5% – 2,4% WA24 Deklarowana
Odporność kruszywa na rozdrabnianie
(współczynnik LA)
15% – 23% LA15
LA20
LA25
20% – 35% LA20
LA25
LA30
Odporność kruszywa na ścieranie
(współczynnik MDE)
3% – 15% MDE10
MDE15
11% – 25% MDE15
MDE20
MDE25
Odporność kruszywa na szok
termiczny VLA
0,2% – 0,7% 0-1 0,03 – 1,8 1-4

 

 

Kruszywa sztuczne znajdują coraz szersze zastosowania w budownictwie i drogownictwie. Zazwyczaj są one tańsze niż kruszywa naturalne, przy porównywalnych właściwościach fizyko-mechanicznych.

Pod względem wytrzymałości kruszywa sztuczne porównywalne są z kruszywami naturalnymi. Spełniają wymagania jakościowe, wytrzymałościowe i ekologiczne, nie zanieczyszczają gleby i wód gruntowych. Dzięki tym własnościom kruszywo nasze znajduje szerokie zastosowanie w drogownictwie (budowa dróg, autostrad, poboczy, parkingów itp.) oraz w budownictwie kolejowym.
Produkcja kruszyw alternatywnych z surowców odpadowych i towarzyszących stanowi właściwą realizację podstawowych celów i zasad gospodarki odpadami, którymi są: minimalizacja wielkości odpadów oraz niekorzystnego ich wpływu na środowisko, odzysk zgodny z zasadami ochrony środowiska, unieszkodliwianie pozostałych odpadów (w tym produkcja kruszyw sztucznych).

Kruszywa alternatywne przyczyniają się do zwiększenia rentowności prowadzonych inwestycji drogowych, ale przede wszystkim pozwalają chronić złoża surowców naturalnych przed nadmierną eksploatacją oraz likwidować istniejące już składowiska odpadów. W ten sposób nie tylko dbamy o wdrażanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju oraz działań proekologicznych, ale również umożliwiamy lokalnej społeczności zagospodarowanie miejsc po składowiskach. Można wykorzystać je pod kolejne inwestycje i zapewnić tym obszarom właściwy rozwój gospodarczy.

Kruszywa wyprodukowane z żużla pochodzącego z bieżącej produkcji, w przeciwieństwie do żużla z hałdy, muszą być leżakowane na składowisku stabilizacyjnym przez okres minimum 6 miesięcy. W ich skład wchodzą głównie krzemiany wapnia i magnezu, tlenki żelaza i manganu, wykrystalizowane podczas powolnego procesu studzenia.

Te właśnie zalety i aspekty ekologiczne tych kruszyw spowodowały, że coraz częściej są stosowane na świecie do budowy autostrad, w tym odcinków o największym obciążeniu ruchowym, a także przy modernizacji nawierzchni samochodowych torów wyścigowych z uwagi na znakomitą szorstkość.

"kruszywo-img1

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 
Harsco Metals&Minerals 2015
druk-cyfrowy.com.pl