PRODUKTY
SPRZEDAŻ
MARKETING

 

KONTAKT

Biuro Zarządu Harsco Metals Polska
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie
tel. 32 672 97 40
fax 32 672 97 50
E-mail: hm.polska@harsco.com
sekretariat, marketing, księgowość, administracja

ZAKŁAD nr 50
ul. Kasprowicza 132
01-949 Warszawa
tel. (22) 835 54 15, (22) 835 88 57, fax (22) 835 53 16

ZAKŁAD nr 51
ul. Gulińskiego 26
27-400 Ostrowiec Św.
tel. (41) 247 06 96, tel./fax (41) 249 12 62

ZAKŁAD nr 52
ul. Okólna 10
42-400 Zawiercie
tel. (32) 672 55 65, tel./fax (32) 672 57 31

TECHNOLOGIA

Firma Alexander Mill Services International zmieniła nazwę na Harsco Metals Polska. Harsco Metals Polska jako jedyna w Polsce zapewnia hutom pełny, kompleksowy i całodobowy serwis związany z żużlem, zaczynając od ewakuacji płynnego żużla ze stalowni, poprzez jego schłodzenie, transport i przerób aż po dostawę wyprodukowanego złomu wsadowego.
Aktualnie użytkujemy w Polsce 6 wysokowydajnych linii do przerobu żużla, których konstrukcja jest efektem ponad 50 lat doświadczenia naszych fachowców w stalowniach USA.

Przy produkcji stali wytwarzany jest, jako odpad produkcyjny, żużel stalowniczy, który osadza się na powierzchni pieca. Roztopiony żużel jest zlewany do komory żużlowej, skąd jest odbierany przez ładowarki kołowe i wywożony na zewnątrz stalowni w celu schłodzenia.

Ostatnim etapem przed przystąpieniem do przerobu odpadu jest dostarczenie wychłodzonego żużla do miejsca jego przerobu tj. do linii produkcyjnej. Do odbierania i transportowania płynnego żużla z bieżącej produkcji wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt i odpowiednio wyszkoleni ludzie. Tutaj także bardzo pomaga pół wieku doświadczeń w branży żużlowej zapewniając bezpieczne i wydajne operacje.

Aby świadczyć całodobowe usługi hutnicze koniecznym jest korzystanie z odpowiednich ładowarek i wozideł technologicznych. Równolegle, właściwego typu maszyny stosujemy do przewożenia żużla z eksploatowanych hałd czyli starych składowisk hutniczych do linii produkcyjnej. Wszystkie z tych urządzeń są finansowane przez Harsco Metals Polska.

Linia do przerobu żużla składa się z serii taśmociągów, separatorów magnetycznych oraz dwupokładowych przesiewaczy wibracyjnych. Po dostarczeniu żużla stalowniczego na linię następuje proces separowania materiałów magnetycznych (złom) i niemagnetycznych (kruszywa).

Odpad, który przerabia linia produkcyjna nie może przekraczać 300 mm długości, więc żużel i złom wielkogabarytowy jest wstępnie rozbijany na mniejszy za pomocą kafara.
Materiał magnetyczny sortowany jest na odpowiednie klasy złomu zgodnie z jego wielkością i procentową zawartością żelaza, a następnie jest umieszczany na odpowiednim taśmociągu i składowany w postaci małych pryzm.

W wyniku zastosowania separacji magnetycznej uzyskujemy stalowy złom skrzepowy i surówkowy pozbawiony obcych zanieczyszczeń, stanowiący cenny materiał wsadowy dla hutnictwa.
Podobnej procedurze poddawany jest materiał niemagnetyczny, czyli kruszywo, sortowane pod względem wielkości na kilka frakcji.
Tak uzyskany produkt, w przypadku żużla z bieżącej produkcji, musi być jeszcze leżakowany na składowisku przez minimum 6 miesięcy, aby mógł być bezpiecznie stosowany w drogownictwie. Natomiast kruszywo wyprodukowane z żużla pochodzącego z hałdy nadaje się bezpośrednio do użycia.

W efekcie dostajemy czysty materiał o odpowiedniej frakcji ziarnowej, mający zastosowanie przy budowie dróg wszelkich kategorii, nasypów, w budownictwie ogólnym.

NASZE ZAKŁADY W POLSCE

mapa polski
HARSCO group
 

www.harsco.com

www.harscometals.com