PRODUKTY
SPRZEDAŻ
MARKETING

 

KONTAKT

Biuro Zarządu Harsco Metals Polska
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie
tel. 32 672 97 40
fax 32 672 97 50
E-mail: hm.polska@harsco.com
sekretariat, marketing, księgowość, administracja

ZAKŁAD nr 50
ul. Kasprowicza 132
01-949 Warszawa
tel. (22) 835 54 15, (22) 835 88 57, fax (22) 835 53 16

ZAKŁAD nr 51
ul. Gulińskiego 26
27-400 Ostrowiec Św.
tel. (41) 247 06 96, tel./fax (41) 249 12 62

ZAKŁAD nr 52
ul. Okólna 10
42-400 Zawiercie
tel. (32) 672 55 65, tel./fax (32) 672 57 31

O FIRMIE

Harsco Metals Polska Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie
NIP 118-00-60-138
KRS 190436 sąd Rejonowy w Warszawie
Kapitał zakładowy 5 054 000 PLN

Firma Harsco Metals Polska Sp. z o.o. („Harsco Metals Polska”), powstała w 1994 r. na bazie technologii i kapitału amerykańskiego.
Jest wiodącym producentem kruszywa drogowego z żużli stalowniczych oraz złomu wsadowego. Ponadto firma świadczy także specjalistyczne usługi serwisowe dla hut żelaza i stali.

Swoją działalność zainicjowaliśmy w lipcu 1994 r. podpisaniem kontraktu z Hutą L.W. w Warszawie, i jeszcze w tym samym roku pozyskaliśmy kolejnych dwóch kontrahentów tj. Huty „Ostrowiec”„Zawiercie”.

Żużel stalowniczy to odpad pohutniczy powstający przy produkcji stali w stalowniach, w skład którego wchodzi od 4% do 11% składników metalicznych, które po odzyskaniu są ponownie wykorzystywane jako złom wsadowy w procesie wytopu stali.
Używając specjalistycznego sprzętu, Harsco Metals Polska odbiera płynny żużel ze stalowni, schładza go i następnie przewozi do swojej linii produkcyjnej w celu jego przetworzenia. Żużel pozostały po oddzieleniu metalu podlega kruszeniu i przesiewaniu na poszczególne frakcje ziarnowe. Powstałe kruszywo wykorzystywane jest w drogownictwie i budownictwie inżynieryjno-lądowym.

Aktualnie posiadamy swoje zakłady produkcyjne w Warszawie (przy „Hucie Lucchini Warszawa”), Ostrowcu Świętokrzyskim (przy Hucie Celsa Ostrowiec), Zawierciu (przy Hucie „CMC Zawiercie”) i w Bytomiu (hałda dawnej Huty „Zygmunt”), a także w Portugalii, Grecji i Rumunii. Poza żużlem z bieżącej produkcji stalowni zajmujemy się również przerobem hałd hutniczych i odlewniczych, które dotychczas stanowiły duży problem ekologiczno-urbanistyczny
W ten sposób przyczyniamy się do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego i ochrony zasobów kamienia naturalnego.

Harsco Metals Polska od początku działalności przestrzega wszelkich przepisów związanych z ochroną środowiska. Kruszywa drogowe produkowane przez firmę spełniają wymagania ekologiczne i jakościowe Polskiej Normy PN-B-11115 z 1998r, której byliśmy inicjatorem i współtwórcą.

NASZE ZAKŁADY W POLSCE

mapa polski
HARSCO group
 

www.harsco.com

www.harscometals.com